Terug naar mijn antwoorden

Epilepsie in de familie en kinderwens

Vraag advies vóórdat je zwanger wordt

Komt epilepsie voor in jouw familie of in de familie van de aanstaande vader (of zaaddonor)? Daar hoef je zelf niks van te merken. Maar er is dan misschien wel meer kans dat jullie een kind krijgen met epilepsie. Maak vóórdat je stopt met anticonceptie zoals pil, condoom of spiraaltje een afspraak met je (huis)arts. Doe dit ook als de aanstaande vader (of zaaddonor) epilepsie heeft.

 

Epilepsie

Epilepsie is een aandoening van de hersenen waardoor je aanvallen kunt krijgen. De aanvallen verschillen van persoon tot persoon. Soms raakt iemand bewusteloos en schokt met de armen en benen, en soms is iemand even niet aanspreekbaar en staart voor zich uit. De aanvallen zijn tijdelijk en duren vaak enkele minuten. Sommige mensen voelen deze aanvallen aankomen. De aanvallen ontstaan door een plotselinge tijdelijke verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen, een soort kortsluiting. Door die ‘kortsluiting’ heb je even geen controle meer over je lichaam.

 

Eén epileptische aanval betekent nog niet dat je epilepsie hebt. Soms is er een duidelijke aanleiding (uitlokker) voor de aanval en komt er nooit meer een volgende.

De eerste aanvallen beginnen vaak op de kinderleeftijd of bij jongeren rond de 20 jaar.
Ook op latere leeftijd kan epilepsie ontstaan, bijvoorbeeld door een andere hersenaandoening. Een arts kan meestal pas vaststellen dat iemand epilepsie heeft als er twee of meer epileptische aanvallen waren. Daarna worden er nog verschillende onderzoeken gedaan. Medicijnen kunnen het aantal aanvallen verminderen. Maar medicijnen kunnen epilepsie niet genezen.

 

Als de aanstaande vader (of zaaddonor) epilepsie heeft, is dat niet schadelijk voor je baby. Voor zover nu bekend is het ook niet schadelijk voor je baby als de aanstaande vader (of zaaddonor) hiervoor medicijnen inneemt.

 

Kans dat de baby epilepsie krijgt

Als één van de ouders epilepsie heeft of als epilepsie in de familie voorkomt, is de kans dat het kind ook epilepsie krijgt groter. Hoe groot die kans is, hangt af van de soort en de oorzaak van de epilepsie. Soms is epilepsie erfelijk of hoort het bij een erfelijke ziekte. Het is daarom belangrijk om te weten of epilepsie vaker in de familie voorkomt en of de oorzaak bekend is. Vraag dit na in je familie of in de familie van de aanstaande vader (of zaaddonor) vóórdat je zwanger wordt. Dan kun je dit op tijd bespreken met je huisarts of specialist (neuroloog en gynaecoloog). Als het nodig is, krijg je een verwijzing naar een klinisch geneticus (erfelijkheidsarts). Deze arts kan vóór je zwangerschap onderzoek doen en meer vertellen over de kans dat jouw kind epilepsie krijgt. En met jou bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen.

 

Meer informatie

 

@ ZwangerWijzer 2023
Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts en gebaseerd op richtlijnen en medisch-wetenschappelijke literatuur. De bronnen vind je in de Bronnenlijst ZwangerWijzer.

 

 

Terug naar mijn antwoorden