Jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog heeft je gevraagd om ZwangerWijzer in te vullen. Zij vragen dit omdat zij hun begeleiding zo goed mogelijk op jouw persoonlijke situatie willen afstemmen. De samenvatting van jouw antwoorden uit ZwangerWijzer (mijn resultaten) worden niet automatisch naar je zorgverlener verstuurd, dit bepaal je zelf. Als je dat wilt, kun je de samenvatting van de antwoorden (resultaat pagina) zelf meenemen naar je zorgverlener.

Voordat je naar resultaten gaat willen we je wat vragen.

Onderzoek
Om de geboortezorg in Nederland verder te verbeteren vragen wij nu aan je of je, al dan niet toestemming geeft, om de antwoorden uit ZwangerWijzer te gebruiken voor verder onderzoek. Op die manier zou je dan ook zelf kunnen bijdragen aan een betere zorg voor moeder en kind.

Voor de deelname aan het onderzoek vragen wij je om een keuze te maken tussen het geven van toestemming voor het gebruik van jouw antwoorden uit ZwangerWijzer samen met tot jouw herleidbare persoons gegevens (niet-anoniem)   of zonder tot jouw herleidbare persoonsgegevens (anoniem)  

Een voorbeeld voor onderzoek met het gebruik van antwoorden uit ZwangerWijzer en niet anonieme persoonsgegevens is dat Perined jouw antwoorden uit ZwangerWijzer opneemt in het ‘PraktijkBeheerDeel’ van de registratie. Daarmee zorgt Perined dat alleen (de praktijk van) jouw verloskundige, huisarts, gynaecoloog of kinderarts jouw antwoorden kan zien. Alleen bevoegde personen betrokken bij Perined hebben inzage in de gegevens.

×

Een voorbeeld voor onderzoek met het gebruik van antwoorden uit ZwangerWijzer en anonieme persoonsgegevens is het koppelen van antwoorden uit ZwangerWijzer met informatie die wordt geregistreerd van alle zwangerschappen en bevallingen in Nederland. Zo kunnen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen in de toekomst de begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling steeds meer op de persoonlijke situatie afstemmen en dat is goed voor iedereen!

×

Toestemming voor deelname aan onderzoek 

Ik geef toestemming om mijn antwoorden uit ZwangerWijzer en herleidbare persoonsgegevens (niet-anoniem) te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek

Ik geef toestemming om mijn antwoorden uit ZwangerWijzer zonder herleidbare persoonsgegevens (anoniem) te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek

Uiteraard kun je ook besluiten om geen enkele toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek, dat heeft geen enkel gevolg voor de zorg die je van jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog krijgt.

Toestemmingsinformatie

Perined is de organisatie in Nederland waar informatie van alle zwangerschappen en bevallingen door verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen wordt geregistreerd. Wil je meer weten over Perined, klik dan hier.

Als je toestemming geeft worden jouw antwoorden uit ZwangerWijzer opgenomen in de registratie van Perined. Jouw antwoorden kunnen dan gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en voor nader medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Perined neemt - als je toestemming geeft voor deelname aan (niet)anoniem onderzoek – jouw antwoorden uit ZwangerWijzer op in het ‘PraktijkBeheerDeel’ van de registratie. Daarmee zorgt Perined dat alleen (de praktijk van) jouw verloskundige, huisarts, gynaecoloog of kinderarts jouw antwoorden kan zien. Alleen bevoegde personen betrokken bij Perined hebben inzage in de gegevens.

Om jouw gegevens op deze manier optimaal te kunnen gebruiken volgen hierna nog een paar extra vragen. Hiermee wordt de koppeling van jouw antwoorden uit ZwangerWijzer met gegevens van jouw zwangerschap en bevalling mogelijk.

Deze tekst is in overeenstemming met de privacy wetgeving opgesteld. Wil je meer informatie of uitleg, bel dan met 030-6569777
Je hebt altijd het recht om je toestemming in te trekken. Als je dat aan ons duidelijk maakt dan zullen wij je gegevens verwijderen uit de databank.

×

Toestemmingsformulier

Aanvullende vragen

Wat is je geboortedatum

Wat is je postcode

Bij welke verloskundige of huisartsen praktijk of in welk ziekenhuis ben je nu onder controle?

Ben je nu zwanger?

Op welke datum ben je dan uitgerekend?

Ben je eerder bevallen?

Op welke datum is je jongste kind geboren?

Waar is je jongste kind geboren?

Geef hier de naam of andere plaats in

Heel hartelijk dank voor het invullen van deze vragen!