Terug naar mijn antwoorden

Ploegendienst

Vraag advies aan je bedrijfsarts zodra je zwanger bent

Werk je in ploegendienst, de nachtdienst of op onregelmatige tijden? Dan is het verstandig om zodra je weet dat je zwanger bent. een gesprek te hebben met je bedrijfsarts.
Heb je geen bedrijfsarts? Neem dan contact op met je huisarts, verloskundige, gynaecoloog of werkgever.

De gevolgen van ploegendienst, nachtdienst of onregelmatige werktijden voor de zwangerschap verschillen per persoon. Daarom is persoonlijk advies erg belangrijk.

Wat zijn ploegendiensten, nachtdiensten en onregelmatige werktijden?

  • Ploegendienst wil zeggen dat je op onregelmatige tijden werkt, volgens een vast rooster. Bijvoorbeeld de ene week van 's ochtends vroeg tot ’s middags, de andere week van ’s middags tot in de late avond. Er zijn ook ploegendiensten waarbij ook ’s nachts gewerkt wordt.
  • Nachtdienst wil zeggen dat je meer dan 1 uur werkt tussen 00.00 ’en 06.00 uur.
  • Bij onregelmatige werktijden werk je afwisselend overdag, ’s avonds of ’s nachts, en/of in het weekend. Ook werken op afroepbasis is een vorm van onregelmatige werktijden.

Staat jouw werkschema er niet bij? En twijfel je? Overleg dan met je bedrijfsarts, werkgever, huisarts of verloskundige.
 

Je zwangerschap en de baby
Werken in ploegendienst of op onregelmatige werktijden (met name nachtdiensten) kan een risico zijn voor je baby. De kans is groter dat je baby te vroeg geboren wordt, of een laag geboortegewicht heeft. Laag geboortegewicht betekent dat de baby niet goed gegroeid is voor de duur van de zwangerschap. 
Baby’s die te vroeg worden geboren hebben vaker een moeilijke start omdat hun organen nog niet helemaal zijn ontwikkeld. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met hun ademhaling, bloedsomloop en de zuurstofvoorziening in de hersenen. De gevolgen zijn groter als de baby vroeger in de zwangerschap geboren wordt.
Baby’s met een achterstand in de groei krijgen minder voedingstoffen. Daardoor is er meer kans op problemen tijdens de zwangerschap, de bevalling en daarna.

Wat kun je doen om de risico’s kleiner te maken?
Het beste is om je werktijden aan te passen en te zorgen voor regelmatige werktijden met minimaal 12 uur rust er tussen. Bij voorkeur werk je alleen in dagdiensten, niet langer dan 9 uur per dag en niet meer dan 40 uur per week. Ook is het beter om geen overwerk te doen. Vanaf de 20ste week van je zwangerschap kun je beter niet meer werken tussen 23.00 en 7.00.
Bespreek dit met je bedrijfsarts zodra je zwanger bent. Je werk kan dan op tijd worden aangepast. Op het open spreekuur kun je terecht met vragen. Wat je met de bedrijfsarts bespreekt valt onder medisch geheim. Dat betekent dat de bedrijfsarts dat niet mag bespreken met je werkgever. Het mag wel als jij daar toestemming voor geeft. 
Het advies van de bedrijfsarts kun je zo nodig bespreken met je werkgever. Bespreek met je bedrijfsarts op welke manier je dat het beste kunt doen.
Heb je geen bedrijfsarts? Ga dan naar de huisarts of verloskundige. Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met deskundigen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
 

Wat moet de werkgever doen?
De werkgever moet zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Hij/zij moet er ook voor zorgen dat je baby geen gevaar loopt. De werkgever zou je werktijden zo snel mogelijk kunnen aanpassen. Tijdens de zwangerschap ben je (in principe) niet verplicht om nachtdiensten te doen.
Als er geen mogelijkheden zijn waardoor je veilig kunt werken, kan je werk worden aangepast. In het uiterste geval krijg je tijdelijk ander werk aangeboden. Of word je vrijgesteld van werken.
Twijfel je of je werk gevaarlijk is voor jou of je baby? Vraag dan advies aan de bedrijfsarts.
De werkgever moet nieuwe medewerkers informatie geven over de risico’s van het werk.
 

Meer informatie

Bronnen

Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts.

 

Terug naar mijn antwoorden