Terug naar mijn antwoorden

Overdruk bij kinderwens en zwangerschap

Vraag advies aan je bedrijfsarts voordat je zwanger kunt worden

Heb je in je werk te maken met overdruk? En wil je zwanger worden? Bespreek dit dan met je bedrijfsarts voordat je zwanger bent.
Heb je geen bedrijfsarts? Neem dan contact op met je huisarts, verloskundige, gynaecoloog of werkgever.
 

De gevolgen van overdruk voor de zwangerschap verschillen per persoon. Daarom is persoonlijk advies erg belangrijk.
 

Ook recreatief duiken (sportduiken) kan een risico zijn voor je zwangerschap. Het beste is om tijdens je zwangerschap niet te duiken.

 

Wat is overdruk en bij welke werkzaamheden komt dit voor?
Overdruk wil zeggen dat de luchtdruk in een ruimte hoger is dan de normale luchtdruk. Ook onder water neemt de druk snel toe. We spreken van overdruk bij een diepte van 1 meter of meer.
Je kunt in je werk te maken hebben met overdruk als je werkt in de caisson– en tunnelbouw, als je duikt voor je werk bij de brandweer, defensie of in aquaria van dierentuinen, maar ook als je als  verpleegkundige werkt  in een hyperkamer.
Staat jouw beroep er niet bij? En twijfel je of jij werkt met overdruk? Neem contact op met je bedrijfsarts, werkgever, huisarts of verloskundige.

 

Je zwangerschap en de baby
Er zijn aanwijzingen dat overdruk schadelijk kan zijn voor een ongeboren kind. Het kan invloed hebben op de ontwikkeling van het hartje en de bloedvaten van de baby. Als je dieper duikt dan 10 meter kunnen er belletjes in je bloed ontstaan die schadelijk kunnen zijn voor je kind.

Wat kun je doen om de risico’s kleiner te maken?
Als je zwanger bent mag je niet werken onder overdruk. Dat is door de wet verboden. Of er in jouw werk sprake is van overdruk kun je vragen bij je bedrijfsarts.
Ga naar je bedrijfsarts zodra je weet dat je zwanger bent. Je kunt dan overleggen over het aanpassen van je werk. Op het open spreekuur kun je terecht met vragen. Wat je met de bedrijfsarts bespreekt valt onder medisch geheim. Dat betekent dat de bedrijfsarts dat niet mag bespreken met je werkgever. Het mag wel als jij daar toestemming voor geeft. Het advies van de bedrijfsarts kun je zo nodig bespreken met je werkgever. Bespreek met je bedrijfsarts op welke manier je dat het beste kunt doen.
Heb je geen bedrijfsarts? Ga dan naar de huisarts of verloskundige. Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
 

Wat moet je werkgever doen?
Je werkgever moet zorgen dat je veilig en gezond kunt werken Hij of zij  kan je informatie geven over de risico’s van overdruk en over maatregelen. De werkgever moet er ook voor zorgen dat je baby geen gevaar loopt.
Het is in de arbeidswet vastgelegd dat vrouwen die zwanger zijn niet mogen werken onder overdruk.  Je werk kan mogelijk worden aangepast  of je krijgt tijdelijk ander werk aangeboden. Of je wordt vrijgesteld van werken.
Twijfel je of je werk gevaarlijk voor je baby is? Vraag dan advies aan de bedrijfsarts.
De werkgever moet nieuwe medewerkers informatie geven over de risico’s van het werk.

 

Meer informatie

Bronnen

Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts.

 

Terug naar mijn antwoorden