Terug naar mijn antwoorden

Narcosegassen bij kinderwens en zwangerschap

Vraag advies aan de bedrijfsarts vóórdat je zwanger kunt worden
Werk je met narcosegassen? En heb je een kinderwens? Maak dan een afspraak met de bedrijfsarts, vóórdat je stopt met anticonceptie. 
Heb je geen bedrijfsarts? Neem dan contact op met je huisarts, verloskundige, gynaecoloog of werkgever.

De gevolgen van narcosegassen voor de zwangerschap verschillen per persoon. Daarom is persoonlijk advies erg belangrijk.

Wat zijn narcosegassen en waar worden ze gebruikt?

Narcosegassen (inhalatieanesthetica) worden in een ziekenhuis gebruikt om iemand te laten slapen tijdens een operatie, of als pijnbestrijding gebruikt in de zorg voor patiënten. Een voorbeeld van een narcosegas is lachgas, dat soms gebruikt wordt bij een bevalling of bij het knippen van amandelen. In sommige beroepen wordt veel gewerkt met deze narcosegassen. Denk daarbij aan beroepen zoals dierenarts, anesthesist, anesthesie- of operatie assistent, chirurg, tandarts, tandartsassistent, verloskundige, verpleegkundige of kraamverzorgende op een verloskamer.
Staat jouw beroep er niet bij? En twijfel je of jij in contact kunt komen met narcosegassen? Neem contact op met je bedrijfsarts, werkgever, huisarts of verloskundige.
 

Voor de zwangerschap
Lachgas is mogelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid van vrouwen. Het kan zijn dat je minder makkelijk zwanger wordt.
 

Je zwangerschap en de baby
Als je tijdens de zwangerschap in contact komt met lachgas, kan dit mogelijk schadelijk zijn voor je baby.
Van andere inhalatieanesthetica weten we dat niet zeker. Daarom is het goed om voorzichtig te zijn met alle narcosegassen.

Wat kun je doen om de risico’s kleiner te maken?
Wil je zwanger worden of ben je al zwanger? Vraag dan aan je werkgever of je je werkzaamheden veilig kunt uitvoeren. Vraag of er in de ruimte waarin narcosegassen gebruikt worden metingen zijn uitgevoerd en of de concentratie van de narcosegassen in de lucht ruim onder de grenswaarde is. Bespreek dit met je bedrijfsarts. Het liefst vóórdat je zwanger wordt. Dan kan je werk op tijd worden aangepast. Op het open spreekuur kun je terecht met vragen. Wat je met de bedrijfsarts bespreekt valt onder medisch geheim.
Het advies van de bedrijfsarts kun je zo nodig bespreken met de werkgever. Bespreek met je bedrijfsarts op welke manier je dat het beste kunt doen.
 

Wat kan je nog meer doen?
•    Werk zo hygiënisch en veilig mogelijk.

•    Zorg voor een schone werkplek en draag schone werkkleding.

•    Eet en drink niet op je werkplek, maar in een aparte ruimte zoals een kantine.

•    Was na het werk goed je handen.

•    Zoek uit wat  de risicovolle werkzaamheden zijn.

•    Laat je goed uitleggen hoe je zo veilig mogelijk kunt werken.

•    Werk met gesloten systemen, goede (bron) afzuiging en een goede ventilatie.

•    Kijk op het etiket van de producten waarmee je werkt, of er schadelijke stoffen in zitten.

•    Van alle schadelijke stoffen is bepaald met hoeveel daarvan je maximaal in aanraking mag komen. Dat worden ‘grenswaarden’ genoemd. Informeer hiernaar bij de bedrijfsarts.
 

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Vraag advies aan de bedrijfsarts of arbodeskundige (met deskundigheid op terrein van schadelijke stoffen). Heb je geen bedrijfsarts? Ga dan naar de huisarts of verloskundige. Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en Bijwerkingencentrum Lareb. 
 

Wat moet de werkgever doen?
Je werkgever moet ervoor zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Je werkgever mag je geen werk laten doen dat schadelijk kan zijn voor jou of je kind.
De werkgever heeft de volgende plichten:
 

•    De werkgever moet alle stoffen in het bedrijf registreren die schadelijk kunnen zijn voor jou of je ongeboren kind. Hoeveel er van die stof aanwezig is in het bedrijf, over welk werk het gaat en hoeveel werknemers ermee werken. De namen en gevaren moeten bekend zijn, en ook welke maatregelen er genomen zijn om het contact hiermee te voorkomen.
•    De werkgever moet nieuwe medewerkers informatie geven over de risico’s van het werk.
•    Als je zwanger wil worden of zwanger bent moet de werkgever voorlichting geven over de noodzakelijke aanpassingen in je werk.
•    Als er te grote risico's of onzekerheden blijven bestaan, of het voor jou veilig is met die stoffen te werken, ben je niet verplicht om met deze stoffen te werken.
•    Als er geen mogelijkheden zijn waardoor je veilig kunt werken dan kan je werk worden aangepast. In het uiterste geval krijg je tijdelijk ander werk aangeboden of word je vrijgesteld van werken.

Twijfel je over mogelijke gevaren? Vraag dan advies aan de bedrijfsarts.

 

Meer informatie

Bronnen

Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts.

 

Terug naar mijn antwoorden