Terug naar mijn antwoorden

Lawaai bij kinderwens en zwangerschap

Vraag advies aan je bedrijfsarts zodra je zwanger bent

Heb je in je werk te maken met lawaai? Bespreek dit dan met de bedrijfsarts. Dit kun je het beste doen zodra je weet dat je zwanger bent. 
Heb je geen bedrijfsarts? Neem dan contact op met je huisarts, verloskundige, gynaecoloog of werkgever.
 

De gevolgen van lawaai voor de zwangerschap verschillen per  persoon. Daarom is persoonlijk advies erg belangrijk.
 

Wat is lawaai?

Van lawaai is sprake als geluid harder is dan 80 decibel (dB). Geluid is harder dan 80 decibel als je 1 meter bij iemand vandaan staat en je harder moet gaan praten om elkaar te kunnen verstaan. Je kunt in lawaai werken als je werkt in de industrie, de bouw, landbouw, visserij, zwembaden of discotheken.
Het is een zwangere werknemer verboden om op de werkplek te worden blootgesteld aan equivalente geluidsniveaus boven de 80 dB(A) en piekgeluiden boven de 112 Pa. Dit geldt voor je hele zwangerschap.
Staat jouw beroep er niet bij? En twijfel je of jij wordt blootgesteld aan te veel lawaai? Overleg dan met je bedrijfsarts, werkgever, huisarts of verloskundige.

 

Je zwangerschap en de baby

Er zijn aanwijzingen dat lawaai schadelijk kan zijn voor je ongeboren kind. Zo zou het gehoor beschadigd kunnen worden en mogelijk kan je baby te vroeg geboren worden of een te laag geboortegewicht hebben (voor de duur van de zwangerschap).
Baby’s die te vroeg worden geboren hebben vaker een moeilijke start doordat hun organen nog niet helemaal zijn ontwikkeld. De gevolgen zijn groter naarmate de baby vroeger in de zwangerschap geboren wordt. Baby’s met een groeiachterstand krijgen minder voedingstoffen. Daardoor is er meer kans op problemen tijdens de zwangerschap, de bevalling en daarna.

 

Wat kun je doen om de risico’s kleiner te maken?

Het beste is om tijdens de zwangerschap niet in lawaai te werken. En zeker niet in geluidsniveaus boven de 80 dB!
Als daar bij jouw werk sprake van is, kun je dat bespreken met de bedrijfsarts. Op het open spreekuur kun je terecht met vragen. Wat je met de bedrijfsarts bespreekt valt onder medisch geheim. Dat betekent dat de bedrijfsarts dat niet mag bespreken met je werkgever. Het mag wel als jij daar toestemming voor geeft.  
Het advies van de bedrijfsarts kun je zo nodig bespreken met je werkgever. Bespreek met je bedrijfsarts op welke manier je dat het beste kunt doen.
Heb je geen bedrijfsarts? Ga dan naar de huisarts of verloskundige. Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met deskundigen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

 

Wat moet je werkgever doen?

Je werkgever moet zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Hij of zij  kan je informatie geven over de risico’s van lawaai en over maatregelen. De werkgever moet er ook voor zorgen dat je baby geen gevaar loopt.
Als er te grote risico's of onzekerheden over je werk blijven bestaan, dan kan je werk worden aangepast. In het uiterste geval krijg je tijdelijk ander werk aangeboden. Of je wordt vrijgesteld van werken.
Twijfel je of je werk gevaarlijk voor je baby is? Vraag dan advies aan de bedrijfsarts.
De werkgever moet nieuwe medewerkers informatie geven over de risico’s van het werk.
 

Meer informatie

 

Bronnen

Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts.

 

Terug naar mijn antwoorden