Terug naar mijn antwoorden

Extreme temperaturen bij kinderwens en zwangerschap

Vraag advies aan je bedrijfsarts zodra je zwanger bent
Heb je in je werk te maken met extreme hitte of kou? Bespreek dit dan met je bedrijfsarts zodra je weet dat je zwanger bent. Extreme temperaturen kunnen schadelijk zijn voor je ongeboren kind. Je kunt de risico’s kleiner maken door je werk aan te passen.
Heb je geen bedrijfsarts? Neem dan contact op met je huisarts, verloskundige, gynaecoloog of werkgever.

De gevolgen van extreme temperaturen voor de zwangerschap verschillen per persoon. Daarom is persoonlijk advies erg belangrijk.

Wat zijn extreme temperaturen?

Met extreme temperaturen bedoelen we extreme hitte of extreme kou. Welke temperaturen dit precies zijn, hangt af van de situatie. Je kunt in extreme hitte of kou werken als je werkt in koel- of vriescellen, plantenkassen, keukens, bakkerijen of tropische zwembaden.
Staat jouw beroep er niet bij? En twijfel je of jij wordt blootgesteld aan extreme temperaturen? Overleg dan met je bedrijfsarts, werkgever, huisarts of verloskundige.

Je zwangerschap en de baby

Er zijn aanwijzingen dat extreme hitte en extreme kou schadelijk kunnen zijn voor je ongeboren kind.

Wat kun je doen om de risico’s kleiner te maken?

Het beste is om tijdens de zwangerschap niet te werken in extreme hitte of extreme kou. Als dat wel zo is, kun je, zodra je weet dat je zwanger bent een afspraak maken met je bedrijfsarts. Je kunt dan overleggen over het aanpassen van je werk. Op het open spreekuur kun je terecht met vragen. Wat je met de bedrijfsarts bespreekt valt onder medisch geheim. Dat betekent dat de bedrijfsarts dat niet mag bespreken met je werkgever. Het mag wel als jij daar toestemming voor geeft.  
Je werk kan dan zo nodig op tijd worden aangepast. Het advies van de bedrijfsarts kun je zo nodig bespreken met je werkgever. Bespreek met je bedrijfsarts op welke manier je dat het beste kunt doen.
Heb je geen bedrijfsarts? Ga dan naar de huisarts of verloskundige. Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met deskundigen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

 

Wat moet je werkgever doen?

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Hij of zij kan je informatie geven over de risico’s van extreme temperaturen en over maatregelen. De werkgever moet er ook voor zorgen dat je baby geen gevaar loopt.
Als er te grote risico's of onzekerheden over je werk blijven bestaan, dan kan je werk worden aangepast. In het uiterste geval krijg je tijdelijk ander werk aangeboden. Of je wordt vrijgesteld van werken.
Twijfel je of je werk gevaarlijk voor je baby is? Vraag dan advies aan de bedrijfsarts.
De werkgever moet nieuwe medewerkers informatie geven over de risico’s van het werk.

 

Meer informatie

Bronnen

Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts.

 

 

Terug naar mijn antwoorden