Terug naar mijn antwoorden

Diabetes mellitus en kinderwens

Vraag advies vóórdat je zwanger wordt
Heb je diabetes mellitus en wil je zwanger worden? Maak dan vóórdat je stopt met anticonceptie en zwanger kunt worden een afspraak met je  huisarts of je behandelend internist. 

De gevolgen van diabetes op de zwangerschap verschillen per persoon. Daarom is persoonlijk advies erg belangrijk.

Diabetes en zwanger worden
Bespreek je kinderwens ruim voordat je stopt met anticonceptie met je arts. Heb je een kinderwens en diabetes mellitus dan wordt je begeleid door de internist, diabetesteam en de gynaecoloog. Want er zijn risico’s tijdens een zwangerschap voor vrouwen met diabetes. Een zwangerschap kan goed verlopen, maar de voorbereiding op een zwangerschap is heel belangrijk. Je bloedglucosewaarden (bloed suikers) moeten goed geregeld zijn, omdat te hoge bloedglucosewaarden schadelijk zijn voor je baby. Dat geldt met name in de eerste weken van de zwangerschap. Dan worden namelijk de organen van de baby aangelegd. Je weet dan vaak nog niet dat je al zwanger bent.
Daarom is het advies om voordat je stopt met anticonceptie de bloedglucosewaarden zo stabiel en zo laag mogelijk te houden (zonder dat er een hypo optreedt). Dan vermindert de kans op complicaties voor jou en voor de baby. Door de zwangerschap kunnen er nierproblemen en oogproblemen ontstaan. Extra controles zijn daarom al vóór een zwangerschap nodig. Bijvoorbeeld onderzoek van je nieren (in bloed en urine), van het oognetvlies en meting van de bloeddruk.
 

Eerst optimale bloedglucosewaarden bereiken voordat je zwanger kunt worden

 • Bloedglucosewaarden moeten bij voorkeur een zo laag mogelijke waarde hebben. Zorg daarom voor goede bloedglucosewaarden, die zo dicht mogelijk bij normale waarden liggen. Er kan ook bloedonderzoek worden gedaan waarbij er over een langere periode wordt gekeken naar de waardes van je bloedglucose. Je kijkt dan naar de HbA1c waarde. Het kan moeilijk zijn om je bloedglucosewaarden optimaal in te stellen. Je zorgverlener kan je hierbij helpen. Het is belangrijk om de bloedglucosewaarde over langere tijd (HbA1c) zo laag mogelijk in stellen. Met elke verbetering van de HbA1c waarde neemt de kans op problemen in de zwangerschap af.
 • Je kunt met je internist bespreken of het verstandig is om een continuglucosemeter (CGM) te gebruiken. Hiermee kun je al voor je zwangerschap je waarden goed in de gaten houden.
 • Het gebruik van subcutane (onder de huid) insuline-infusie is ook een mogelijkheid om te bespreken.
 • Gebruik je tabletten? Dan wordt geadviseerd om voordat je zwanger bent te stoppen met de tabletten en over te gaan op insuline. Soms is Metformine een mogelijkheid voor vrouwen die geen insuline willen of kunnen gebruiken. Dit bespreekt de gynaecoloog en internist dan met je.
   

Je zwangerschap en je baby
Tijdens je zwangerschap veranderen je bloedglucose waarden. Je weefsel/lichaam reageert anders op insuline. Als je voor de zwangerschap insuline gebruikt, heb je vaak meer insuline nodig in de zwangerschap om je bloedglucose waarden op peil te houden.
Het is voor jou en je baby belangrijk dat je vóór en tijdens de zwangerschap goed bent ingesteld om het risico op problemen te beperken. Vooral als je niet goed bent ingesteld, is er een verhoogde kans op een miskraam.
De baby kan ook te vroeg worden geboren en/of lage bloedsuikerwaarde hebben bij de geboorte. Baby’s die te vroeg worden geboren hebben een grotere kans op een moeilijke start doordat hun organen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met hun ademhaling, bloedsomloop en zuurstofvoorziening in de hersenen. Hoe vroeger in de zwangerschap de baby geboren wordt, hoe groter de gevolgen.
Baby’s van moeders met diabetes kunnen ook een te hoog geboortegewicht hebben, waardoor de bevalling moeizaam kan zijn. Soms is dan een kunstverlossing (tang of vacuümpomp) of keizersnede nodig.

Er is ook meer kans op een aangeboren aandoening bij de baby, waaronder een hartafwijking of een open rug (neuralebuisdefect). Dat kan aanleiding zijn voor een uitgebreide echo (GUO) naar deze aangeboren afwijkingen bij je kind. Dit onderzoek gebeurt alleen in een centrum voor prenatale diagnostiek.

Voor de moeder is er door de diabetes een verhoogde kans op hoge bloeddruk, pre-eclampsie in de zwangerschap en nier- en oogafwijkingen.
Als er een verhoogd risico is op zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) dan lijkt het slikken van acetylsalicylzuur (aspirine) te helpen om dit te voorkomen of te beperken. Je moet dan starten met het innemen van aspirine voor de 12e-16e week van de zwangerschap en doorgaan tot een zwangerschapsduur van 36 weken. De gynaecoloog bespreekt deze mogelijkheid met je, het liefst vóór de zwangerschap. Dan weet je precies wat je kunt doen als je zwanger wordt.
 

Kans dat de baby ook diabetes krijgt

Als een van beide ouders diabetes heeft, kan het erfelijk zijn. Bij het ontstaan van diabetes mellitus speelt erfelijkheid een rol maar ook andere oorzaken. Erfelijkheid speelt een grotere rol bij type 2 diabetes dan bij type 1. In enkele gevallen is een duidelijke erfelijke aandoening vast te stellen. Als je vragen hebt over erfelijkheid kun je die bespreken met je huisarts of medisch specialist.
 

MODY (Maturity- Onset diabetes of the Young)
MODY (diabetes type 2 bij jonge vrouwen zonder overgewicht) is een erfelijke vorm van diabetes. Als een van ouders het heeft, is er 50% kans dat je kind ook MODY heeft.
MODY begint meestal tussen de 10 en 25 jaar. Maar MODY wordt soms pas later ontdekt, bijvoorbeeld tussen de 40 en 45 jaar. MODY lijkt op diabetes mellitus type 1 of type 2, maar het is een andere ziekte, met een andere behandeling. Er zijn meer dan 10 verschillende typen MODY bekend. Ongeveer 1 tot 5 van de 100 mensen (1 tot 5%) met diabetes heeft MODY. Er wordt geschat dat er in Nederland zo’n 20.000 mensen met MODY zijn.
De internist kan hier meer informatie over geven. Misschien bespreekt de internist met jou een mogelijke verwijzing naar de klinisch geneticus.. Deze kan erfelijkheidsonderzoek doen, wat soms van belang is  om de juiste behandeling te kunnen krijgen.
 

Belangrijke punten voor het gesprek met je arts

 • Bespreek voor dat je stopt met anticonceptie en zwanger kunt worden wat je kunt doen voor een goed bloedsuikergehalte. Hierbij hoort ook het bespreken van je leefstijl.
 • Bespreek met je arts of er vóór en tijdens de zwangerschap extra onderzoeken nodig zijn.
 • Bespreek de mogelijke gevolgen van diabetes op de zwangerschap en de baby.
 • Je zwangerschapscontroles zijn bij de gynaecoloog in samenwerking met je internist en diabetesteam.
 • De bevalling vindt plaats in het ziekenhuis. In de meeste ziekenhuizen wordt, als de moeder diabetes heeft, de bevalling van tevoren gepland.
 • Het is van belang dat alle betrokken hulpverleners gezamenlijk een geboortezorgplan in je dossier opnemen. Alle afspraken over de begeleiding bij het zwanger worden, zwangerschap, bevalling en kraamperiode komen hierin bij elkaar te staan. Wij raden je aan om hier zelf naar te vragen.


Kenniscentrum medicijnen en zwangerschap 

Wil je voor of na het gesprek met je huisarts of specialist meer weten over de veiligheid van jouw medicijn? Ga dan naar de website van Moeders van Morgen Lareb. Daar kun je jouw medicijn opzoeken via https://www.lareb.nl/mvm-kennis.

 

Meer informatie


Bronnen

Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts.

 

Terug naar mijn antwoorden