Terug naar mijn antwoorden

Bestrijdingsmiddelen bij kinderwens en zwangerschap


Vraag advies aan je bedrijfsarts vóórdat je zwanger kunt worden
Werk je met bestrijdingsmiddelen? En heb je een kinderwens? Maak dan, vóórdat je stopt met anticonceptie een afspraak met je bedrijfsarts. Dat kun je het beste ruim van te voren doen: liefst minimaal 3 maanden voordat je zwanger kunt worden. Dit geldt ook voor aanstaande vaders (of zaaddonoren) die werken met bestrijdingsmiddelen.
Heb je geen bedrijfsarts? Neem dan contact op met je huisarts, verloskundige, gynaecoloog of werkgever.
 

De gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor de zwangerschap verschillen per persoon. Daarom is persoonlijk advies erg belangrijk.

 

Wat zijn bestrijdingsmiddelen en waar worden ze gebruikt?
Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Er zijn twee soorten: gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Gewasbeschermingsmiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt  in de landbouw, de glastuinbouw, de bloementeelt en bij het onderhoud van het groen in dorpen en steden. Het doel is ziekten en plagen te bestrijden. Biociden worden ook gebruikt om ziekten en plagen te bestrijden, maar dan bijvoorbeeld in ziekenhuizen, zwembaden, of bij waterleidingbedrijven.
 

Staat jouw beroep er niet bij? En twijfel je of je in contact kunt komen met bestrijdingsmiddelen? Neem dan contact op met je bedrijfsarts, werkgever, huisarts of verloskundige.
 

Voor de zwangerschap

Als je werkt met bestrijdingsmiddelen, kun je minder vruchtbaar worden. Het kan zijn dat je minder makkelijk zwanger wordt. Dat geldt voor mannen en vrouwen.
 

Je zwangerschap en de baby
Als je tijdens de zwangerschap werkt met bestrijdingsmiddelen, heb je een grotere kans op een kind met een aangeboren aandoening, bijvoorbeeld een open ruggetje of een gespleten lip of verhemelte (schisis).

 

Wat kun je doen om de risico’s kleiner te maken?
Je kunt in contact komen met bestrijdingsmiddelen als je ermee werkt of als je in een ruimte komt waar deze middelen worden gebruikt. Of door contact met materialen, planten of fruit die ermee zijn behandeld. Het beste is om niet (of zo min mogelijk) in contact te komen met bestrijdingsmiddelen. Daarom moet je werk misschien worden aangepast. Bespreek dit met je bedrijfsarts.
Ga zo vroeg mogelijk naar de bedrijfsarts. Het liefste minimaal 3 maanden vóórdat je stopt met anticonceptie (pil, condoom of spiraaltje). Je werk kan dan op tijd worden aangepast. Op het open spreekuur kun je terecht met vragen. Wat je met de bedrijfsarts bespreekt, valt onder medisch geheim.
Het advies van de bedrijfsarts kun je zo nodig bespreken met je werkgever. Bespreek met je bedrijfsarts op welke manier je dat het beste kunt doen.
 

Wat kun je nog meer doen?

•    Werk zo hygiënisch en veilig mogelijk.
•    Zorg voor een schone werkplek en draag schone werkkleding.
•    Eet en drink niet op je werkplek, maar in een aparte ruimte zoals een kantine.
•    Was na het werk goed je handen.
•    Zoek uit wat de risicovolle werkzaamheden zijn.
•    Laat je goed uitleggen hoe je zo veilig mogelijk kunt werken.
•    Werk met goede ventilatie en beschermingsmiddelen.
•    Kijk op het etiket van de producten waarmee je werkt, of er schadelijke stoffen in zitten.
•    Van alle schadelijke stoffen is bepaald met hoeveel daarvan je maximaal in aanraking mag komen. Dat worden ‘grenswaarden’ genoemd. Informeer hiernaar bij je bedrijfsarts.
 

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Vraag advies aan de bedrijfsarts of arbodeskundige (met deskundigheid op terrein van schadelijke  stoffen). Heb je geen bedrijfsarts? Ga dan naar de huisarts of verloskundige. Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Wat moet je werkgever doen?
Je werkgever moet ervoor zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Je werkgever mag je geen werk laten doen dat schadelijk kan zijn voor jou of je ongeboren kind.
Werk je met voor de voortplanting giftige stoffen of stoffen die via de borstvoeding schadelijk kunnen zijn voor je kind? Dan moet de werkgever het volgende doen: 

•    Je werkgever heeft volgens de wet de plicht om alle stoffen in het bedrijf te registreren die schadelijk kunnen zijn voor jou of je ongeboren kind. Hoeveel er van die stof aanwezig is in het bedrijf, over welk werk het gaat en hoeveel werknemers ermee werken. De namen en gevaren moeten bekend zijn, en ook welke maatregelen er genomen zijn om het contact hiermee te voorkomen.
•    De werkgever moet nieuwe medewerkers informatie geven over de risico’s van het werk.
•    Als je zwanger wil worden of als je zwanger bent  moet de werkgever voorlichting geven over de noodzakelijke aanpassingen in het werk.
•    Als er te grote risico's of onzekerheden blijven bestaan of het voor jou veilig is om met die stoffen te werken, ben je niet verplicht om met chemische stoffen te werken.
•    Als er geen mogelijkheden zijn om veilig te werken, dan kan je werk worden aangepast. In het uiterste geval krijg je tijdelijk ander werk aangeboden of word je vrijgesteld van werken.

Twijfel je over mogelijke gevaren?  Vraag dan advies aan de bedrijfsarts.

 

Meer informatie

Bronnen

Dit informatieblad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts.

 

Terug naar mijn antwoorden